Игри

Информация за страница Армия

От армия винаги ще има огромна нужда, защото войниците участват не само в битки с вражески армии, но също така помагат при природни бедствия и стихии. Както вероятно добре знаете и със сигурност сте гледали по телевизията, когато се налага евакуация при пожар или наводнение именно войниците са сред първите, които помагат на хората. Що се отнася до значението на армията във всяка държава, то е безспорно във всяко едно отношение. Още в годините преди новата ера различните племена и народи са уреждали конфликтите си посредством силата на оръжието. Това продължава в много държави дори в наши дни въпреки силното развитие на дипломацията и международните отношения. Във всяка армия има различни по чин и заслуги служещи, които съставляват стълбиците на нейната йерархия. Всеки от вас със сигурност е гледал филми за армията – документални и игрални. В тях подробно се представя ежедневието на войниците и техните генерали. Затова ако се интересувате по-подробно от неща от този род, военните филми със сигурност ще представляват интерес. В много държави по целия свят служенето в армията е задължително за всички момчета, след като навършат определена възраст. В България това вече не е така, но въпреки това има много желаещи, които искат да се запишат на военна служба. Войниците всеки ден имат проверки, учения и тренировки, за да може винаги да бъдат в добро физическо състояние. Няма държава без армия, която винаги се държи в пълна бойна готовност в случай, че възникне конфликт, който налага нейната намеса.

                Армията взима участие в редица паради и тържества – когато се отбелязва годишнина от някоя битка или от смъртта на заслужил генерал. В България всяка година на 06.05. се провежда парад, в който взимат участие всички подразделения на армията – офицери, курсанти, моряци и още много други. Също така на подобен тип паради задължително се изкарва бойна техника като танкове и военни джипове,  а във въздуха кръжат изстребители и хеликоптери. Това несъмнено показва огромното значение, което всяка армия има за държавите. Без тях сигурността е сериозно застрашена, а това поставя в несигурност многобройното мирно население. От друга страна добре обучената и тренирана армия със сигурност респектира и така малко или много има стремежи евентуалните проблеми да се разрешат по мирен и дипломатичен начин. В редица държави по света обаче именно военните действия са предпочитания метод за решаване на проблемите и неизбежно се стига до невинни жертви. Колкото и малобройна да е дадена армия, тя е неделима част от държавата и нейна силна и организирана институция. В наши дни много хора вероятно са скептично настроени към служенето в армията, още повече, че то не е задължително. Преди години обаче е имало задължителна двегодишна военна служба, затова възпитаниците на „старата школа” уважават и почитат армията. Военната служба е въпрос на чест и много млади момчета остават в армията за постоянно. Те искат да бъдат професионални войници и за тях е важно да бъдат в нейните редици, без значение дали ще изпълняват ролята на граничари или някакви други административни функции. Нито една държава не може да съществува нормално без наличието на армия, която да защитава нейните територии.

Етикети:   България